Chi tiết văn bản số: 1668/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Cổ phần - Cổ phần hóa
Kinh tế - Xã hội
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1668/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 31/10/2017
Trích dẫn: Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản