Chi tiết văn bản số: 112/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Hành chính
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 112/NQ-CP
Ngày ban hành: 30/10/2017
Trích dẫn: Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản