Chi tiết văn bản số: 11/2017/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư 11/2017/TT-BXD ngày 13/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Định mức kỹ thuật
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 11/2017/TT-BXD
Ngày ban hành: 16/10/2017
Trích dẫn: Thông tư 11/2017/TT-BXD ngày 13/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình
Người ký: Lê Quang Hùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản