Chi tiết văn bản số: 98/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/09/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 98/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 29/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/09/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản