Chi tiết văn bản số: 10/2017/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 10/2017/TT-BXD
Ngày ban hành: 29/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản