Chi tiết văn bản số: 767/QĐ-BTC
Tên văn bản: Quyết định 767/QĐ-BTC ngày 14/04/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 767/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 14/04/2017
Trích dẫn: Quyết định 767/QĐ-BTC ngày 14/04/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Người ký: Phạm Sỹ Danh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản