Chi tiết văn bản số: 4122/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định 4122/QĐ-BCT ngày 31/10/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 4122/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 31/10/2017
Trích dẫn: Quyết định 4122/QĐ-BCT ngày 31/10/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản