Chi tiết văn bản số: 21/NQ-TW
Tên văn bản: Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Xã hội
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: 21/NQ-TW
Ngày ban hành: 25/10/2017
Trích dẫn: Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản