Chi tiết văn bản số: 32/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư 32/2017/TT-BGTVT ngày 26/10/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 32/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 26/10/2017
Trích dẫn: Thông tư 32/2017/TT-BGTVT ngày 26/10/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản