Chi tiết văn bản số: 46/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư 46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Địa giới hành chính
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 46/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 23/10/2017
Trích dẫn: Thông tư 46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Người ký: Trần Hồng Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản