Chi tiết văn bản số: 535/TB-VPCP
Tên văn bản: Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 16/11/2017 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số bất cập, hạn chế về cơ chế chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết.
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Đầu tư
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 535/TB-VPCP
Ngày ban hành: 16/11/2017
Trích dẫn: Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 16/11/2017 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số bất cập, hạn chế về cơ chế chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết.
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản