Chi tiết văn bản số: 19/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về q
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 19/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 09/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Người ký: Lê Quốc Doanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản