Chi tiết văn bản số: 124/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 124/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản