Chi tiết văn bản số: 35/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 35/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 23/11/2017
Trích dẫn: Thông tư 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản