Chi tiết văn bản số: 135/2010/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 135/2010/TT-BQP ngày 01/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 135/2010/TT-BQP
Ngày ban hành: 01/10/2017
Trích dẫn: Thông tư 135/2010/TT-BQP ngày 01/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản