Chi tiết văn bản số: 259/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 259/2017/TT-BQP ngày 17/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 259/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 17/11/2017
Trích dẫn: Thông tư 259/2017/TT-BQP ngày 17/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Người ký: Trần Đơn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản