Chi tiết văn bản số: 1862/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1862/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 23/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018-2020.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản