Chi tiết văn bản số: 1859/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1859/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc Thành phố Hải Phòng.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Địa giới hành chính
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1859/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 23/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1859/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc Thành phố Hải Phòng.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản