Chi tiết văn bản số: 4269/QĐ-BCĐDADNCT
Tên văn bản: Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT ngày 14/11/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Doanh nghiệp
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thu
Số/Ký hiệu: 4269/QĐ-BCĐDADNCT
Ngày ban hành: 14/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT ngày 14/11/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản