Chi tiết văn bản số: 1845/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 18/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Kinh tế - Thương mại
Thực phẩm - Dược phẩm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1845/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 18/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản