Chi tiết văn bản số: 16/2017/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư số 16/2017/TT-NHNN ngày 10/11/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-NHNN ngày 28/09/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hàn
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 16/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành: 10/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 16/2017/TT-NHNN ngày 10/11/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-NHNN ngày 28/09/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản