Chi tiết văn bản số: 05/2017/CT-CA
Tên văn bản: Chỉ thị số 05/2017/CT-CA ngày 16/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Tòa án nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 05/2017/CT-CA
Ngày ban hành: 16/10/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 05/2017/CT-CA ngày 16/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.
Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản