Chi tiết văn bản số: 1813/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 15/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ngày về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1813/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 15/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ngày về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản