Chi tiết văn bản số: 114/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 114/2017/TT-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ th
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thực phẩm - Dược phẩm
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 114/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 24/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 114/2017/TT-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Người ký: Vũ Thị Mai
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản