Chi tiết văn bản số: 111/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thuế - Phí - Lệ phí
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 111/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 20/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
Người ký: Vũ Thị Mai
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản