Chi tiết văn bản số: 1785/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Công nghệ thông tin
Đấu thầu - Cạnh tranh
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1785/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 13/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản