Chi tiết văn bản số: 106/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Giá
Tài sản nhà nước
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 106/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 06/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Người ký: Vũ Thị Mai
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản