Chi tiết văn bản số: 1760/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1760/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 10/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản