Chi tiết văn bản số: 1782/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Chương trình MTQG
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1782/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản