Chi tiết văn bản số: 46/2017/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 24/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản