Chi tiết văn bản số: 1866/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Chương trình MTQG
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1866/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 24/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản