Chi tiết văn bản số: 128/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Hình sự
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 128/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/11/2017
Trích dẫn: Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản