Chi tiết văn bản số: 122/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 23/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 122/NQ-CP
Ngày ban hành: 23/11/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 23/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản