Chi tiết văn bản số: 1857/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Chương trình MTQG
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1857/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 23/11/2017
Trích dẫn: Quyết định 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản