Chi tiết văn bản số: 26/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Quy hoạch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 26/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.
Người ký: Hà Công Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản