Chi tiết văn bản số: 43/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 43/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Thực phẩm - Dược phẩm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 43/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 30/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 43/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản