Chi tiết văn bản số: 1959/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1959/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 06/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản