Chi tiết văn bản số: 104/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 104/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 104/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 05/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 104/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản