Chi tiết văn bản số: 25/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 25/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương.
Người ký: Lê Quốc Doanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản