Chi tiết văn bản số: 1940/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 01/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1940/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 01/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 01/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản