Chi tiết văn bản số: 44/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bảo hiểm
Thuế - Phí - Lệ phí
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 44/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 16/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Người ký: Phạm Lê Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản