Chi tiết văn bản số: 1977/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1977/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản