Chi tiết văn bản số: 1978/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1978/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản