Chi tiết văn bản số: 37/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 37/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 07/12/2017
Trích dẫn: Thông tư 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản