Chi tiết văn bản số: 141/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 141/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/12/2017
Trích dẫn: Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản