Chi tiết văn bản số: 54/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 54/2017/TT-BTNMT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 54/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 07/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 54/2017/TT-BTNMT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000.
Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản