Chi tiết văn bản số: 1993/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1993/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Chương trình MTQG
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1993/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1993/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản