Chi tiết văn bản số: 49/2017/QH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 49/2017/QH14
Ngày ban hành: 13/11/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản