Chi tiết văn bản số: 1991/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1991/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Quy hoạch
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1991/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1991/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản