Chi tiết văn bản số: 13/2017/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 13/2017/TT-BXD
Ngày ban hành: 08/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản